โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ด.ช.พุทธคุณ บุตรดี ทำคะแนน NT ได้สูงสุด 90.5

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เด็กชายพุทธคุณ บุตรดี นักเรียนชั้น ป.3/2 ทำคะแนนเฉลี่ยรวมได้สูงสุดร้อยละ 90.5 แยกเป็นคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97 และภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84

admin

ufabet