โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จาก สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จาก นายนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งการนิเทศครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

admin

ufabet