โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ On-Hand วันที่ 1-2 ก.ค. 64

ตามที่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เป็นแบบเรียนที่บ้าน (On-Hand) โดยครูประจำชั้น/ประจำวิชาแจกใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักเรียนทำงานที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองช่วยดูแล ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทางโรงเรียนขอนำเสนอภาพการทำงานที่บ้านของนักเรียน (บางส่วน) มานำเสนอ ดังนี้

admin

ufabet