โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เป็นการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) แจกหนังสือเรียน จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด โดยจัดประชุมทั้งหมด 7 วัน แบ่งเป็นรอบเช้า-บ่าย ซึ่งแต่ละรอบจะมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน

admin

ufabet