โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นเจ้าภาพสถานที่รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 ของอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีโรงเรียนที่ร่วมจัดแสดงผลงาน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านห้วยแคน โรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ และโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดกลไกให้นักเรียนเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการประเมินครั้งนี้มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการประเมิน

admin

ufabet