โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการติดตามการดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน การบริหารจัดการความพร้อมของอาคารสถานที่ ผู้เรียน ครูผู้สอน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา และนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายวิระชาติ ยาทองไชย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี พร้อมทั้งผู้บริหารในศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ในการรับฟัง เสนอแนะ และให้คำปรึกษา การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

รูปภาพเพิ่มเติม

 

admin

ufabet