โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ออกให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบหมอพร้อมดิจิทัลไอดี (หมอพร้อม DID)

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ออกให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบหมอพร้อมดิจิทัลไอดี (หมอพร้อม DID) ให้แก่นักเรียนที่มีบัตรประชาชน เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ช่วยให้ดูประวัติสุขภาพ/ประวัติการรักษาพยาบาลส่วนบุคคล ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา/สิทธิ์สวัสดิการของรัฐ รวมถึงใช้ยืนยันตัวตนในการใช้บริการออนไลน์อื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขได้

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet