โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

รูปภาพกิจกรรม

admin

ufabet