โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบครั้งนี้ นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมคณะครู ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลาง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกต่างๆในการสอบ ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตามแนวปฏิบัติของการสอบทุกประการ

ภาพกิจกรรม

admin

ufabet