โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปแล้วนั้น และในช่วงที่ผ่านมาได้มีนักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออกหลายราย ประกอบกับเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

admin

ufabet