โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดย ด่านครอบครัว รั้วชุมชน ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

admin

ufabet