โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ตามโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (safety Thailand)
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

admin

ufabet