โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีคุณครูรัตติยา บัวแดง และคุณครูพิมพ์ภัค ไกรเกียรติสกุล เป็นครูผู้ดำเนินโครงการ อย.น้อย และผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้

admin

ufabet