โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

25 พฤศจิกายน 2564 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ถวายบังคม และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน หลังเสร็จพิธีลูกเสือ เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

 

admin

ufabet