โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมจัดทำใบความรู้พร้อมทั้งสื่อประเภทต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับปัญหา และโทษของยาเสพติด จากนั้นร่วมกันเดินขบวนไปยังสถานที่สำคัญภายในชุมชน เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่สมาชิกในชุมชน รณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet