โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ประเภททีมชายล้วน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จาก 14 ทีม ประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 14 จาก 36 ทีม ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

admin

ufabet