โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมบัวหลวง เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมรับตามรางเรียน หนังสือเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โดยให้พานักเรียนมาด้วย ตามกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

admin

ufabet