โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน! การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทุกท่าน

ตามที่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และเป็นการปฎิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณจึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าว ออกไปไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการที่ชัดเจนแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ติดตามข่าวสารการประชุม และการนัดหมายต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.abks.ac.th และทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-766258 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

admin

ufabet